Snappertuna Marthaförening

Träff om Östersjön på Tunaborg

28.10.2022 kl. 14:57
Trots att höstkvällen var mörk och dyster så hade 15 intresserade hörsammat inbjudan och kommit till Tunaborg i Snappertuna kyrkby. Vi fick 6 nya medlemmar!

Marlena Grönqvist från Marthaförbundet berättade på ett tydligt och inspirerande sätt om projektet Östersjön 2.0. Inom ramen för projektet vill Marthaförbundet erbjuda kunskap, alternativa lösningar och informera om hur vi kan agera för att skydda vårt känsliga hav. Projektet fokuserar på problematiken kring plaster, uppmuntrar till plastbantning och noggrann sortering. Vi får verktyg för att minska miljöpåverkan från båtvistelse och vistelse i skärgården. Därtill erbjuder projektet information och redskap kring smarthfisk. Genom medvetenhet och kunskap ökar intresset för en östersjösmarth vardag, vi kan alla påverka havets tillstånd, en vardag i taget. Ett stort tack till Marlena för den informativa och intressanta presentationen.

Efter en kaffepaus med både salt och sött tilltugg så informerade föreningens ordförande Klara Roos om föreningens verksamhet. En tanke med kvällen var att även locka nya medlemmar till föreningen och detta lyckades utmärkt; 6 nya medlemmar ansluter sig till vårt glada gäng. Hjärtligt välkomna!

Text: Eija Kajander

TACK till alla involverade i vår martha-drive med Östersjö-tema!  Det blev en inspirerande kväll- informativ föreläsning om Östersjön; nu vet vi mer om föroreningar, koldioxidavtryck, natursvinn, smartfisk, fosforhalten hos olika fiskarter,  invasiva arter, mm.

Hälsar Mona Blomqvist

Lotta Hardman
Kontaktuppgifter

BESÖK SIDORNA:

  HEM

  SNAPPERTUNA MARTHOR 100 ÅR

 


KONTAKTUPPGIFTER

Klara Roos
Ordförande

  klara.roos@axxell.fi
   040 595 0727
 

Snabblänkar

Vårt Marthasekel 1917-2017
-Bekanta dig med Snappertuna Marthaförenings historik

 

Hembygdens vänner i Snappertuna rf

Frontmuseet

Mikrobageriet Bakgården i Sjundeå

Resebranschens- förbund i Finland (SMAL) arrangerade att allmänheten kunde rösta på sina favoriter i olika kategorier.

Chappe vann i kategorin årets reseinnovation.

VILLA SKEPPET

TVÄRMINNE ZOOLOGISKA STATION